Sist oppdatert: 13.03.2018 18:07

Høy strømregning?

 

ARNE HEIMESTØL
Strømregningen din består av to hovedkomponenter – nettleie og kjøp av strøm.


Du velger selv hvem du vil kjøpe strømmen av. Forbrukerrådet har en nettside som kan hjelpe deg med å finne den beste strømavtalen.


Nettleie
Sør Aurdal Energi (SAE) sørger for distribusjon av elektrisk kraft i Sør-Aurdal og fakturerer nettleie. Nettleien er prisen du betaler for å få overført strøm til hus eller hytte.

 

Det er nettselskapet selv som fastsetter nettleien, men NVE kontrollerer at inntekten nettselskapet henter inn gjennom nettleien, ikke er høyere enn det nettselskapet totalt har lov til å ta seg betalt for fra sine kunder.


I august 2017 fortalte vi at SAE har høyest nettleie i Oppland – men at selskapet forventer en kostnadsreduksjon. Gjennomsnittlig inntekt for nettvirksomheten i perioden 2012–2016 (5 år) er 26 400 000 kr.

Utbytte
SAE er et aksjeselskap.I tidsrommet 2013–2016 betalte selskapet ut 4,4 millioner kroner i utbytte til eierne. I snitt blir det 1,1 millioner kroner årlig. I 2016 hadde selskapet 2 919 kunder. Det betyr at ca. 380 kr av gjennomsnittsnettleien går til utbytte.

 

Utbytte

2013 2014 2015 2016
1 219 000 kr 1 004 000 kr 1 083 000 kr 1 119 000 kr


Betydelige investeringer
Vi bruker avkastning fra alle områder hovedsakelig til å finansiere investeringer i nettvirksomheten, sier daglig leder i SAE, Nils Martin Sætrang.

 – Vi står foran investeringer i infrastruktur på om lag 50 millioner kr fram til 2024. I tillegg til dette er det investeringsbehov på mer enn 10 millioner kr i driftsmidler for virksomheten.

 

Administrasjonens vurdering er at egenfinansiering gir bedre økonomi enn lånefinansiering. Av dette følger at det er et begrenset mulighet for utbytte i årene som kommer, sier Sætrang.

  • Her kan du se regnskapstall for SAE for de siste årene.