Sist oppdatert: 26.08.2019 17:57

Svar til Svein Thorsrud
Hyttebygging – hva vil vi i Sør-Aurdal?

 

OLAV KRISTIAN HUSEBY, SØR-AURDAL HØYRE

Hyttebygging og utvikling av hytteområder er en viktig næring for kommunens innbyggere. Vi ser at i mange områder er det både lokale maskinførere, tømrere, elektrikere og rørleggere i sving med både gamle og nye prosjekter.

Vi ser også at arbeidere fra andre områder kommer hit med sine tjenester, men vet samtidige at våre bedrifter leverer sine varer og tjenester i stor stil ut av kommunen. Vi skal ta vare på disse arbeidsplassene, men vi kan legge gode planer og føringer på hvordan vi skal forvalte fjellområdene for ettertida.

Vi vet også at handelsnæringen i kommunen ikke ville vært det den er i dag uten våre hytteinnbyggere. 

At noen utbyggingsområder har fått et preg som ligner mer på boligfelt i bygdene, er kanskje ikke heldig, men vi vet også at utbyggerne har brukt store ressurser på å skape mest mulig helhet og harmoni i feltene. At ikke alt faller i smak hos alle, må vi noen ganger leve med, men det er også muligheter for å tenke nytt og lære av sine mindre heldige valg. De fleste områdene i Sør-Aurdal er fine naturområder der fritidshusene glir fint inn i landskapet, og utbyggerne skal ha ros for skånsom behandling av vegetasjonen.  

Jeg har deltatt på flere seminarer og møter i Valdres om utvikling av områder til fritidsboliger og mener det er på høy tid at vi tar en prat om hvordan vi ønsker at dette skal utvikle seg i fremtida. Aktuelle emner er næringsutvikling, landbruk, transport, trivsel og forvaltning av naturen . Forvalter man ressursene rett og legger gode planer, kan alt dette gå hånd i hånd. 

Fjellet skal være for alle – både nå og i fremtiden.