Sist oppdatert: 14.12.2019 06:02

Hedda satsar stort

  ARNE HEIMESTØL

Hedda hytter er førstesideoppslag i "Valdres" laurdag 14.12. Hyttefabrikken investerer 15 millionar kroner i ny produksjonshall for den nye Hedvig-hytta. Selskapet håper å kunne ta den nye produksjonshallen i bruk etter påske.


Foto: Helge Nordby

Til "Valdres" fortel Magne Omsrud at planarbeidet starta for halvanna år sidan då selskapet kjøpte Mulitibil-anlegget. No har hyttefabrikken kjøpt opp grunnareal dei treng, og det totale produsjonsarealet vert på 1800 kvadratmeter. I Multibil-bygningen skal ein no produsere hyttemøblar og hyttegardiner i furu.

Omsrud understrekar at Hedda hytter er avhengig av ein viss vekst for å lukkast. Bedrifta treng fleire tilsette med teoretisk og fagleg ballast.

Hyttetypen Hedvig har høgare ytterveggar, større vindauge og langt større hemsrom enn andre hytter Hedda produserer.


God utsikt frå innsida av Hedvig-hytta

Bulystprosjektet

Magne Omsrud knyter hyttesatsinga opp mot det treårige bulystprosjektet som kommunen no har vedteke. Han ynskjer at arbeidet må kome i gang snarast råd, og det er viktig at næringslivet engasjerer seg.

– Vi treng arbeidstakarar og innbyggjarar med rett kompetanse. Næringslivet veit korleis det er å drifte verksemder. Kommunen kan bidra med tilrettelegging, seier Omsrud, som viser til at prosjektet skal vere eit spleiselag mellom Fylkesmannen, kommunen og næringslivet. Han håper at dette skal verte eit fellesprosjekt på tvers av alle bygdene i kommunen.


Hyttetypen Hedda – den originale klassikaren