Sist oppdatert: 04.07.2019 08:37

Kan kommunesammenslåing være en løsning?

  ARNE HEIMESTØL

– Tallene for Sør-Aurdal viser at det er mye som kan bli bedre i kommunen vår, sier gruppeleder i Høyre, Olav Kristian Huseby, i en kommentar til tallene som er lagt fram for Sør-Aurdal i Kommunebarometeret 2019.


Olav Kristian Huseby

– Mange av de kommunale tjenestene sliter med dårlig bemanning og mangel på fagutdannet personell. Vi vet at kommunens ansatte gjør en svært god jobb ut i fra de ressursene de har til rådighet. Allikevel kommer vi spesielt dårlig ut i sektorene pleie, omsorg og helse.

Huseby vil vite hvilken handlinger som er påkrevet, og da må en se på bakgrunnstallene og detaljtabellene hvor kommunen skårer dårlig, og hva som skal fokuseres på i det videre arbeidet.

– På grunn av befolkningsnedgang ser vi ingen umiddelbar økning av kommunens økonomiske handlingsrom, så vi må se etter nye løsninger innen dagens rammer. Små kommuner vil i fremtiden slite med å holde tritt med moderne krav til kommunal drift, og en god løsning vil være en sammenslåing av kommunene i Valdres.

Huseby regner med at politikerne får presentert detaljene i undersøkelsen i første møte etter ferien.  – Vi vil da kunne kommentere nærmere de enkelte områder som må forbedres.