Sist oppdatert: 07.07.2019 12:50

Aktivitetsparken nærmer seg ferdigstilling

  ARNE HEIMESTØL

Tirsdag 6. august kl. 17.00 inviteres det til dugnad og pølsefest i det nye anlegget. HIL er tildelt ansvar/myndighet fra prosjektgruppa til å avholde dugnad.

Omfattende fagarbeider er utført i den nye leikeparken. Mange leikeapparater er montert, og de siste nærmer seg ferdigstilling. Den siste uka er store mengder bark kjørt på plass. Sykkelløypa er også snart fullført, og stolper til belysning er på plass.

Aktivitetsparken er et samarbeidsprosjekt mellom Hedalen Bygdeutvalg, Hedalen Idrettslag, Hedalen Skoles Venner, FAU ved Hbu, FAU i barnehagen, samt Hedalen barne- og ungdomsskole v/rektor.


Her er terrenget senket opp mot 7 meter, og man unngikk både fjell og store steiner.
Bildet viser deler av området som er tilrettelagt for sykkelakiviteter.
Om vinteren er det en flott akebakke fra skolen og ned mot idrettsplassen.

Her skal det komme 30  cm med bark. Store furustokker skal holde singel og bark på plass.


Her kommer det blant annet vippestativ og husker


Nytt huskestativ


Område for å øve på blant annet balanse- og klatreferdigheter


Sykkelløype. Subbus er hentet fra Hallingdal.


Lysstolper er på plass. Parken vil være opplyst både fra stolper i terrenget og punkter på skolebygget.