Sist oppdatert: 12.06.2019 20:00

Oppdaget ikke at sak hadde uteblitt

  ARNE HEIMESTØL

Saken om Valdres Storhall skal likevel behandles i kommunestyret.

10. juni stilte Hedalen.no tre spørsmål til ordfører Kåre Helland. Det første gjaldt saken Valdres Storhall AS – Søknad om kommunal garanti og støtte i rettstvist. Denne saken behandlet formannskapet i sitt møte 28. mai, men den var ikke ført opp på sakskartet for kommunestyret 13. juni.

Hedalen.no viste til reglementsheftet for Sør-Audal kommune pr. mai 2016, § B-03 under "saker som avgjøres av kommunestyret selv" og stilte følgende spørsmål til ordføreren:

Mener ordfører at vedtaket i formannskapet i saken Valdres Storhall AS Søknad om kommunal garanti og støtte i rettstvist er gyldig?

Her er svaret Helland har sendt på e-post onsdag kveld:

Viser til henvendelse. Saken om Valdres Storhall skal behandles i kommunestyre torsdag den 13.6. Sist uke var jeg i fylke og jeg oppdaget ikke at denne saken manglet i møteinnkallingen.
Dette bure jeg selvsagt sett ved utsending og var min feil.
Med behandling i kommunestyre mener jeg at saken er korrekt.


Dialogseminaret
De to andre spørsmålene handlet om dialogseminaret som starter kl. 09.00 torsdag 13. juni.

Hedalen.no hadde fått opplyst at program for dialogseminaret var sendt til kommunestyrets medlemmer på e-post, og vi stilte spørsmål om hvorfor dette dokumentet ikke var publisert på kommunens hjemmeside.

11. juni, dagen etter at vi publiserte vår henvendelse, la kommunen ut program for dialogseminaret på kommunens hjemmeside, og ordføreren skriver dagen etter følgende i e-post:

Det blir igjen stilt spørsmål om dialogseminaret. Dette er ikke en innkalling som hedalen.no skriver men en invitasjon. Det er opp til den enkelte representant om de vil delta og det er påmelding. Dialogseminaret er i stor grad informasjon fra administrasjonen men det legges også inn mulighet for enkelt kontakt rettet til administrasjonen eller samtaler mellom flere. Dette er ikke hensiktsmessig og strime og opptak starter ikke før det formelle kommunestyre starter kl.13.