Sist oppdatert: 22.05.2019 17:54

Søker om kommunal garanti og støtte i rettstvist

  ARNE HEIMESTØL
Sør-Aurdal kommune har eieransvar i to haller. Det kan bli dyrt.

Tirsdag 28. mai skal formannskapet behandle søknad om garanti og støtte til Valdres Storhall AS. Sør-Aurdal kommune eier 28,7 prosent av aksjene i denne hallen. Nord-Aurdal kommune eier 57,4 prosent.

Hallselskapet søker om kommunal garanti for et nytt låneopptak på 3 millioner kroner i Kommunalbanken. Nord-Aurdal kommune blir bedt om å stille garanti for 2 millioner kroner av lånebeløpet og Sør-Aurdal for den siste millionen.

I tillegg vil hallselskapet ha en kommunal garanti for utgifter til en rettstvist. For Sør-Aurdal kommune sin del vil dette utgjøre 500 000 kr.

Da denne hallen ble bygd, gikk Øystre Slidre inn i hallen med kapital. – Det var et bevisst valg fra vår side å ikke gå inn som eier, sier ordfører i Øystre Slidre, Kjell Berge Melbybråten, til avisa Valdres.

Sør-Aurdalshallen
I Bagn er det hektisk byggeaktivitet. Sør-Aurdalshallen skal stå ferdig før årsskiftet. 19. juni 2018 ga kommunestyret klarsignal til  å starte byggeprosjektet med en kostnadsramme på 159 millioner kroner. Prosjektet ser foreløpig ut til å holde seg innenfor denne rammen.

Det kommunale låneopptaket blir på 81,1 millioner kroner. I tillegg ble det vedtatt å bruke 7 millioner kroner fra ubundne investeringsfond og 8,2 millioner kr fra disposisjonsfondet.

Sweco beregnet i 2016 kostnadene til forvaltning, drift og vedlikehold av Sør-Aurdalshallen til 3,56 millioner kroner per år. Se dette oppslaget.

Sør-Aurdal kommune har i sin økonomiplan lagt til grunn en beregning på 40 års løpetid på nye lån og en budsjettrente på 4 %. Det vil si kr 25 000,- i avdrag og kr 40 000,- i renter per lånte million. Legger man disse vilkårene til grunn, vil lån til Sør-Aurdalshallen koste 5,27 millioner kr per år i renter og avdrag.

Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold + renter og avdrag kan altså bli på 8,83 millioner kroner per år.

I 2018 tok kommunen inn 18,2 millioner i eiendomsskatt. Vel 48 prosent av denne skatten kan altså gå med til å finansiere utgiftene til Sør-Aurdalshallen de nærmeste årene. Hvilke utgifter en kan regne med til storhallen på Leira, vil nok bli drøftet i formannskapsmøtet kommende tirsdag.