Sist oppdatert: 07.05.2019 18:44

Brudd på verneforskriften for Vassfaret og Vidalen

  ARNE HEIMESTØL

I forbindelse med at Fylkesmannen i fjor behandlet to byggesøknader innenfor Vassfaret og Vidalen landskaps-vernområde, ble det den 3. juli 2018 gjennomført befaring i verneområdet sammen med Sør-Aurdal kommune.

Under befaringen ble Fylkesmannens utsendte oppmerksomme på det hadde blitt utført bygningsarbeid på et par eiendommer ved Aurdalsfjorden som Fylkesmannen ikke hadde kjennskap til fra tidligere.

I brev fra Fylkesmannen til Sør-Audal kommune leser vi at Fylkesmannen også hadde fått inn en rapport om disse sakene fra Statens naturoppsyn etter oppsynsturer de hadde i området i 2018.

Fylkesmannen ikke involvert
– Vi kan ikke se at det har vært noe korrespondanse eller søknad vedrørende de to eiendommene i vårt arkiv, skriver Fylkesmannen.

Nå har kommunen funnet søknader, ferdigattester og byggemeldinger fra 2000-tallet for de to eiendommene ved Aurdalsfjorden vedrørende tiltak som oppføring av tilbygg, anneks og uthus. Sør-Aurdal kommune finner imidlertid ikke korrespondanse med Fylkesmannen i disse sakene.

Kommunen opplyser videre at det også har vært tilfeller på andre eiendommer hvor det er mottatt byggesaker som har vært behandlet uten avklaring med Fylkesmannen, blant annet søknad om tilbygg på eksisterende hytte, riving/flytting av utedo og oppføring av gapahuk.

Alvorlig
-Vi ser alvorlig på at det ved flere tilfeller har vært brudd på søknadsplikten, og at det har blitt oppført bygg i verneområdet uten tillatelse etter verneforskriften. Vi viser til verneforskriften til Vassfaret og Vidalen landskaps-vernområde hvor det står at alle inngrep som vesentlig, kan endre arten eller karakteren til landskapet, som f. eks. oppføring av bygninger og anlegg, er forbudt, skriver Fylkesmannen som presiserer at tiltak innenfor Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde først skal behandles etter verneforskriften, hvor Fylkesmannen i Innlandet er forvaltningsmyndighet.

– Ved fremtidige søknader om tiltak i verneområder ber vi kommunen å være oppmerksom på dette, og informere eventuelle tiltakshavere om riktig saksgang.

Ordføreren kommenterer

Jeg er kjent med brev fra fylkesmann den 23. mars som du viser til. I denne saken er det greit å vise til innledningen fra fylkesmannen som sier at det var gjennom befaringen angående to byggesøknader innenfor Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde at dialogen om tidligere byggeaktivitet på 2000- tallet ble avdekket. Dette var saker som omfattet oppføring av tilbygg, anneks og uthus.

Verneforskriften til Vassfaret og Vidalen landskapsvernområdet kap. IV pkt. 1. sier at disse tiltakene ikke er til hinder for blant annet gjenoppbygging og vedlikehold av gamle husvære, setere, plasser og fløtningsinnrettninger slik befaringen av de to byggesøknadene i 2018 ble behandlet. At dette ikke ble gjort på 2000-tallet beklager vi og lytter til brevet fra fylkesmann.