Sist oppdatert: 18.03.2019 14:08

Onsdagsrenn, skiavslutning og lysløypa neste sesong

  GEIR STILLINGEN

Onsdag 20.03.2019 arrangerer Hedalen IL sesongens siste klubbrenn. Tradisjon tro blir det skiavslutning rett etter skirennet med utdeling av pokaler, servering av pølser, brus og is. I år blir avslutningen litt spesiell. Denne onsdagen blir det siste klubbrennet som Hedalen IL arrangerer i «gammel» lysløype.

Sommeren 2019 starter arbeidet med utskifting av gamle stolper, lys og trekk av nye linjer, samt omlegging av deler av traseen. Når ny sesong med klubbrenn starter opp igjen på nyåret 2020, vil det bli med flunkende nye lys og en litt annerledes trase enn dagens.

Selve oppgradering har en kostnadsramme på i overkant av 1,4 mil. og er et omfattende prosjekt for Hedalen IL som per i dag har litt over 200 aktive medlemmer.

Noen synes kanskje det er ambisiøst av Hedalen IL og sette i gang med et såpass kostbart prosjekt med tanke på at medlemsmassen er forholdsvis liten. Det kan vi vel kanskje si oss enige i, men vi vil forklare noe av bakgrunnen for at vi ønsker å gå så grundig til verks med akkurat dette prosjektet.

Diskusjonen rundt utskifting av stolper og lys har vært på agendaen på styremøter i Hedalen IL gjennom mange år. DagenS lysløype består av stolper fulle av kreosot og gamle PCB armaturer. Kreosot er et kreftfremkallende middel som blir benyttet til impregnering av trevirke, og et forbud mot bruk av kreosot er på trappene. PCB klassifiseres som en av verdens farligste miljøgifter og har vært forbudt i mange år allerede. Det er nok ikke unikt for Hedalen IL at PCB-armaturer fortsatt er i bruk, men det fritar oss ikke fra ansvaret om å fjerne det fra vår lysløype. Spørsmålene som har vært stilt mange ganger på styremøter, er om idrettslaget har økonomi og dugnadskrefter til å etterkomme Miljødirektoratets forskrifter og samtidig tilby ei lysløype til Hedalens innbyggere og besøkende.

Hedalen IL har gjennom de siste årene reparert på et nokså gammelt og utrangert lysanlegg. Men som sikkert de fleste har opplevd mer enn en gang, så er ikke engang ettersyn og reparasjoner godt nok når produktet er utslitt.

Hvis man har tatt seg en runde i lysløypa de siste par årene, så har man sikkert opplevd noen mørklagte partier i traseen. Årsaken er at stolpene som lysene henger i, er i så dårlig forfatning at det er for farlig å klatre i dem for å skifte lyspærer. I tillegg finnes det noen kreative løsninger der alternativet til stolpe er nærmeste buske. Buskene har som de fleste vet, en tendens til å vokse, og er dermed ikke en optimal løsning over tid. Når den nå nærmere 50 år lange grunneieravtalen skulle fornyes, var det en passende anledning for Hedalen idrettslag å ta grepene som skal til for at Hedalen skal ha en lysløype i god stand i mange år fremover.

Selv om aktive medlemmer i Hedalen IL per i dag er i overkant av 200 medlemmer, er det ikke dette tallet som gjenspeiler bruken av lysløypa. Det er ikke medlemsplikt for å benytte løypa, og vi ser den gode helseverdien av å kunne tilby lyssatte skiløyper tilgjengelig for dem som ønsker en kveldstur på ski og også bidra til Sør-Aurdal kommunes målsetting om å tilby idrett og fysisk aktivitet for alle. På dagtid er skolen flittige brukere av lysløypa.

Hedalen idrettslag har forsøkt å spare til dette tiltaket som vi visste måtte komme, og har også søkt om tippemidler. I desember 2018 fikk vi den gledelige nyheten at Sparebankstiftelsen Hallingdal gir kr 100 000,- til prosjektet, og vi venter i spenning på svar på andre søknader som er inne til behandling i disse dager.

Onsdag 06.03.19 hadde Hedalen IL et oppslag på Hedalen.no der vi kom med en bønn om bidrag til den planlagte oppgraderingen av lysløypa. Responsen lot ikke vente på seg, og Hedalen IL har allerede mottatt støtte fra bedrifter, organisasjoner og private. Idrettslaget setter stor pris på gavene som har kommet inn til formålet. Det vil komme godt med til å lage en flunkende ny lysløype til glede for store og små skiløpere.

Vi vil med dette takke for gavene som er gitt til oppgradering av lysløypa så langt, og samtidig ønske alle hjertelig velkommen til et siste klubbrenn i «gammel» løype og en hyggelig sesongavslutning onsdag 20.03.2019.
Påmelding til rennet starter kl. 17.45.