Sist oppdatert: 22.03.2019 10:49

En gledens dag for Sør-Aurdal!

  ARNE HEIMESTØL
– Vi har i dag besluttet at alle fiberprosjekter vi har satt i gang i Sør-Aurdal, skal realiseres, forteller salgs- og konserndirektør i Region Øst – Telenor Norge AS, til Hedalen.no. – I tillegg vil tilstøtende områder som ikke er utbygd, bli vurdert.

Samarbeid med SAE
Telenor har innledet samarbeid med SAE om fiberutbygging i kommunen. Dette betyr Telenor kan bruke stolper og rør kraftandelslaget har når fiberutbyggingen nå skal settes i gang. Bjune berømmer SAE for god dialog konstruktivt samarbeid.

Flere kan bli med
– Vi erfarer at interessen for fiberutbygging i Sør-Aurdal er svært stor. I en kort periode vil det bli gitt nytt tilbud til dem som ikke har takket ja til fiberutbygging i områder som nå er vedtatt utbygd. De som melder seg på, vil få tilbud på samme vilkår som allerede påmeldte.

Velferdsteknologi
Utbyggingen som nå settes i gang, vil bety at eksisterende kobbernett erstattes med fiber. Dette vil ha stor betydning for velferdsteknologi i berørte hjem. Målet med slik teknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukere, pårørende og omsorgspersonell.

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren.

Oppstart
Entreprenøren som skal stå for utbyggingen, har kommet langt i planarbeidet. – I samarbeid med SAE vil vi nå gjøre de siste forberedelsene. Utbyggingen bli bli satt i gang så snart som mulig, sier Bjune.

Videre utbygging
Telenor sitt samarbeid med SAE legger til rette for videre fiberutbygging, men også for oppgradering av mobilnettet til 5G med utbygging av flere basestasjoner, der det er behov for det. Beslutning om slik utbygging er ennå ikke tatt for Sør-Aurdal.

Følger utbyggingen
Hedalen.no kommer med mer informasjon så fort den foreligger.