Sist oppdatert: 08.03.2019 19:34

Tilsvar til innlegget fra Solveig Lie om ‘Unge miljøaktivister’

  SIRI RUUD

Hvis vi ønsker at verden skal gå framover, spesielt med tanke på klima- og miljøutfordringer, så er det viktig at mange bidrar. Spesielt er det tankevekkende at unge mennesker som ikke er ansvarlige for miljøproblemene, går i bresjen og markerer sin motstand mot det som nå skjer.  De engasjerer seg og bruker de mulighetene som de har.
 

Det er ganske riktig at mange unge i den vestlige verden i dag har gode sjanser for å få realisert sine drømmer. Slik var det ikke tidligere, men dette betyr ikke at alle skal akseptere den verden som vi nå har fått. For vi kan ikke underslå at ansvaret for miljø- og klimaproblemene ligger hos den voksne generasjonen.
 

Før i verden ble de unge kritisert for manglende interesse for samfunnsspørsmål. Men de senere årene har vist ungdommen at hvis noen virkelig mener noe om de enorme problemene som verden har i dag, så må alle trå til og markere sine synspunkter.
 

Det er min generasjon, 60 +, som i tankeløshet og mangel på kunnskap har ødelagt mye for våre etterkommere. F.eks. så har vi aldri før hatt så mange barn og unge med astma- og allergiproblemer. Disse problemene har jo en klar sammenheng med den forurensingen eldre generasjoner har skapt.
 

De unge er opptatt av kloden vår på en helt annen måte enn tidligere. De er skremt over det som skjer, og de ønsker å få verden til å våkne. Da bruker de naturlig nok de mulighetene de har for å få oppmerksomhet rundt den frykten de opplever. De skjønner at likegyldighet er fryktelig farlig.
 

Mens vår generasjon stadig fortsetter med sine hyppige flyturer og kjører sine store dieselbiler og ikke tar problemene alvorlig, så er i hvert fall jeg takknemlig og stolt av at vi har fått en generasjon med helt andre holdninger til miljøspørsmålene.
 

Reaksjonen til den unge generasjonen handler ikke om utakknemlighet, men om den prisen DE må betale for VÅRE handlinger.