Sist oppdatert: 21.01.2007 09:14

Bredbånd til alle i 2007

ARNE HEIMESTØL
 
 

Samferdselsdepartementet står fortsatt på sitt løfte fra Soria Moria om at hele befolkningen skal ha tilbud om bredbånd innen utgangen av 2007. Etter det vi kjenner til, er det et stykke igjen før dette målet er nådd i Hedalen. Vi undersøker nå hva som kan og vil bli bli gjort for at de som ønsker det, skal kunne bruke Internett med tilstrekkelig båndbredde.

I Hedalen er det Eidsiva som leverer bredbåndstilknyting. Dette skjer via telenettet, og det er det Telenor som eier og drifter. Eidsiva har radiolinje til Hedalen skole. Derfra fordeles signalene til de to telefonsentralene på Sukke og ved Hallom. Der kobles en til telefonlinjer (ADSL), og det er fra disse punktene problemene synes å oppstå:

  • Noen er for langt unna en av sentralene til at en kan få tilstrekkelig kvalitet på bredbåndet.

  • Det er for få eller for dårlige linjer til at alle kan kobles til.

  • Noen abonnenter har delte linjer, og da kan en ikke få bredbånd.

Hvor bredt?

Bredbåndsleverandørene kommer med stadig bedre tilbud på båndbredde og pris. Det er liten tvil om at nye tilbud via Internett vil kreve bedre forbindelse. Da spørs det om teknologien som brukes i dag, er god nok. Les denne artikkelen.

Vi undersøker saken

Hedalen.no kommer til å skrive mer om dette temaet. Da trenger vi opplysninger om hvordan status er i bygda. Send gjerne e-post til redaksjonen dersom du er en av dem som ikke har fått bredbåndstilbud. E-post: redaksjonen@hedalen.no

Artikler vi har skrevet tidligere: