Sist oppdatert: 31.01.2008 07:21

Husemølla har fått navnet Mølla

ARNE HEIMESTØL
  Styret for Bautahaugen samlinger har vedtatt at mølla ved Børthus heretter skal ha navnet Mølla og uttaler følgende:

"Det nye styret for Bautahagen har i styremøte den 06.12.2007 fattet vedtak om å benytte navnet Mølla på mølla som ligger ved elva nedenfor Børthus, på eget gårds og bruksnummer. Bakgrunn for dette vedtaket er at det aldri tidligere har vært fattet noe vedtak om hva Bautahaugen Samlinger skulle føre i sine bøker som navn på denne eiendommen som i sin tid ble gitt som gave fra Johan Gjermundplass.

Navnevalget falt naturlig da dette er en nøytral benevnelse på en plass som er bygd opp av flere personer i bygda over tid. Plassen er også den eneste bevarte plass av slik karakter i området."

Spørsmål til styreleder

Hedalen.no sendte med bakgrunn i vedtaket følgende spørsmål til styreleder Elling Fekjær:

 1. Har styret vurdert navneendringen i forhold til ”Lov og stadnamn”?
   
 2. Er det nye navnet tinglyst?
   
 3. Sitat fra brevet:  ” Bakgrunn for dette vedtaket er at det aldri tidligere har vært fattet noe vedtak om hva Bautahaugen Samlinger skulle før i sine bøker som navn på denne eiendommen som i sin tid ble gitt som gave fra Johan Gjermundplass.”

  Hvordan stiller dette seg i forhold til nåværende tinglyst navn?

   
 4. ”Navnevalget falt naturlig da dette er en nøytral benevnelse på en plass som er bygd opp av flere personer i bygda over tid. Plassen er også den eneste bevarte plass av slik karakter i området.”

  Hva menes med ”nøytralt” her?

  Har styret for Bautahaugen noe imot et navn som har vært i bruk over lang tid?

   
 5. Hvorfor bruker du tre forskjellige navn på samme sted over en periode på under 10 år? 

Fekjær ønsker ikke å svare på disse spørsmålene, men uttaler følgende:

– Jeg håper at bygda og andre vil slå ring rundt Mølla for at vi fortsatt skal ta vare på den, og sette den i stand, slik at møllesteinene snart skal kunne svive rundt igjen.

Historie fjernes

Utskrift fra det offisielle registeret for grunneiendom, adresse og bygning, GAB, viser at bruksnavnet på mølla ved elva har vært Husemølla siden 1930. Dette navnet ble videreført, og tinglyst, da Bautahaugen samlinger overtok eiendommen i 1996.

Anne Sofie Huset Sørhage var en av dem som engasjerte seg i navnedebatten i fjor høst. Hun viser til at mølla i dagligtale blir kalt både "Mølla" og "Kvenna", men det tinglyste navnet er Husemølla.
– Ved å fjerne det navnet som mølla har hatt i nesten hele sin eksistens, så fjernes historie. Et museum skal ta vare på historien, ikke fjerne/slette den. Hun viser også til at
Bautahaugen samlinger har overtatt andre eiendommer som de ikke har endret navn på.

Tidligere oppslag og forumsinnlegg:

Du kan få fram gamle innlegg på forumet ved å klikke på "Vis alle innlegg" nederst på denne siden.