Sist oppdatert
: 11.09.2009 08:15

Fekjærtunet åpnet

ARNE HEIMESTØL

Bente og Andris Hemsing bidro med musikk
.

En stor dag for senterleder Elling Fekjær
.

Statssekretær Rigmor Aaserud
.

Varaordfører Svein Bakke
.

Fylkesordfører Audun Tron
.

Overlege Per Sætness
 
 

 
I strålende høstvær ble Fekjærtunet overgangsboliger åpnet torsdag 10. september. Mange prominente gjester fikk, sammen med bygdefolk og ansatte, oppleve en høytidelig seremoni.

Tor Anders Perlestenbakken og Gunnar Fossholt ga en historisk oversikt over Fekjær og presenterte også de ulike virksomhetene som er knyttet til senteret.

Behandlingen hjelper
– Ja, det hjelper å være innlagt på Fekjær, sa overlege Per Sætness. Han viste til forskning som har vært knyttet til virksomheten og framhevet at en også i framtiden må dokumentere resultater ved hjelp av vitenskapelige metoder. Ikke minst er dette viktig med tanke på det store antall aktører som skal samarbeide i behandlingen som er knyttet til Fekjær psykiatriske senter.

Samhandling
Statssekretær Rigmor Aasrud tok opp denne tråden i sin tale. – Samhandling er viktig. Fekjærtunet er samhandling på avansert nivå. Det var statssekretæren som erklærte Fekjærtunet for åpnet. Se slutten av hennes tale nedenfor.

Stor arbeidsplass
Varaordfører Svein Bakke ga sterk ros til Elling Fekjær for hans innsats for psykiatrien, og Husbanken ved direktør Sand sa at hans etat gjerne bidrar med kompetansemidler i framtiden også.
Fekjær psykiatriske senter er nå en av de største arbeidsplassen i Sør-Aurdal med 40 fulle stillinger.

Vakkert
– Det stedet du lever på, skal være pent, sa divisjonsdirektør Solveig Brekke Skard.
Fekjærtunet, som de fem boligene kalles, ligger i naturskjønne omgivelser med utsikt både nordover og sørover i bygda. Her har en brukt både stav- og lafteteknikk, og de fem husene med tilhørende overbygninger har fått torvtak. Hele prosjektet har kostet 8,5 millioner kroner, og Husbanken har gitt støtte på 25 % av byggesummen.


 


Divisjonsdirektør Solveig Brekke Skard


Direktør Sand fra Husbanken