Sist oppdatert: 22.12.2010 06:56

Svært gledelig!

ARNE HEIMESTØL

8. trinn ved Hedalen barne- og ungdomsskole har gjort det usedvanlig bra på nasjonal prøve i matematikk. Klassen er best i Oppland og på delt sjetteplass i landet. Det er stor grunn til å gratulere både elever, foresatte, lærere, skolens ledelse og kommunen med et strålende resultat!

Nå er det ikke første gang denne skolen utmerker seg med sterke resultater. Flere trinn har tidligere gjort det bra på nasjonale prøver. I "Vis med Avis" har klasser fra vår lille skole flere ganger utmerket seg. Objektive prøver, som skriftlig og muntlig eksamen, har også i flere år vist at på Hedalen barne- og ungdomsskole er det kultur for å lære og for å bruke de ressurser den enkelt har.

En rekke nye forskningsarbeider viser at lærerne er av stor betydning for elevenes læringsutbytte. Hvilken skole som har de beste resultatene på nasjonale prøver og eksamener, kan variere. – Jeg mener at kompetansedeling er en stor fordel for alle skolene i kommunen vår. Dette må være særlig viktig i matematikkfaget som har vært et trøblete fag for mange skoler i en årrekke.

Hedalen barne- og ungdomsskole framstår som en god skole. At det er bra å bo i Hedalen, sier denne undersøkelsen noe om. Dette bør foreldre som vurderer å flytte til Hedalen, merke seg. I bygda og på skolen vår er det plass til flere. :-)