Sist oppdatert: 17.02.2011 06:20

Varsler bedre tider for IKT-systemene i skolene

ARNE HEIMESTØL
  Fra nyttår overtok IKT Valdres driftsansvaret for IKT-systemene i skolene i Sør-Aurdal. Situasjonen på SAUS og Hedalen barne- og ungdomsskole viser at det interkommunale valdresselskapet har arvet store utfordringer.

Et av de største problemene nevnte skoler i Sør-Aurdal har pekt på, har vært oppkobling mot elevserver på Fagernes. Påloggingen har vært en betydelig tidstyv, og slik har det fungert for alle grunnskolene i Valdres.

– Hvor lenge må elever kunne vente før de kommer inn på elevserveren IKT Valdres har?

– Vi opererer med at to minutter er en akseptabel påloggingstid. Dette kan sammenlignes med å starte en datamaskin – noe som også tar litt tid, sier daglig leder i IKT Valdres, Ingar Svingen.

– Men det er langt fra dette målet til det som til nå har vært virkeligheten for skoleelever i Sør-Aurdal?

– Påloggingsproblemene skyldes flere faktorer både knyttet til sentralt serveroppsett og lokal infrastruktur i kommunen. IKT Valdres har arvet den lokale infrastrukturen i kommunen, og på bakgrunn av alle problemene ble det gjennomført en kartlegging av situasjonen på slutten av 2010. Flere uheldige forhold ble avdekket, forteller Svingen, som mener at påloggingsproblemene nå skal være løst. – Jeg må understreke at vi har bedt om tilbakemelding fra skolene i Sør-Aurdal i forhold til at vi mener situasjonen er forbedret, og vi har ikke fått noen signaler på at dette ikke er tilfelle.

Nytt utstyr
I de nærmeste månedene vil det bli byttet ut betydelige mengder datautstyr i skolene. Dette vil skje først på ungdomsskolene ettersom de skal bruke IKT på eksamen i vår.

– Hvilke kriterier legges til grunn for hvor mange datamaskiner den enkelte skole skal få?

–Utgangspunktet for antall pc-er er det antallet den enkelte skole har fra før. Det er disse som inngår i "porteføljen" som IKT Valdres har oversikt over, sier rådmann Erland Odden. – Dersom den enkelte skole har behov for å supplere med flere maskiner, er dette en budsjettsak, og tjenesteleder disponerer skolenes totalbudsjett.

Bredbåndet
Om bredbåndsforbindelsen til Hedalen barne- og ungdomsskole uttaler salgssjef Erling Aronsveen i Eidsiva bredbånd:

Vi har sjekket linjen vi leverer til Hedalen skole, og den er OK med hensyn til kapasitet og stabilitet. Radiosamband til Hedalen går over lisensiert frekvensspekter og er således skjermet for støy og stabilitetsproblemer.