Sist oppdatert: 21.05.2012 06:09

Gode forvaltere?

Kommunestyret og formannskapet behandlet torsdag 19.4. saken rehabilitering og eventuell utvidelse av C-blokka på Sør-Aurdal ungdomsskole. Det er nå klart at den ikke-renoverte blokka på SAUS skal rives, og nytt bygg vil komme på flomsikker grunn. Tre dager tidligere var det et åpent møte om samme sak på SAUS.

Felles for alle møtene var til dels sterke ytringer om både kulturhus, idrettshall og nytt og større svømmebasseng. At innbyggere og lag/foreninger kommer med sine ønsker, er det liten grunn til å bekymre seg over. Men politikeres opptreden både i mandags- og torsdagsmøtene er det grunn til å reflektere over, for det vil ikke overraske oss om kostnadene kan bli opp mot 100 000 000 kr dersom alle ønsker knyttet til Fossvang-området skal innfris.

Det kom uttalelser fra folkevalgte i nevnte møter som kan tolkes som positive signaler om å bygge vesentlig mer enn en ny C-blokk på SAUS. Dette skjer bare vel to år etter at politikere mente det var nødvendig å legge ned ungdomstrinnet ved Hedalen barne- og ungdomsskole for å spare ca. 1 million kroner årlig.

Vi finner grunn til å minne om at kommuneøkonomien nylig har vært så svak at det ble satt i gang en driftstilpasningsprosess. Det var nære på at vi havnet på Robæk-lista. Vel 18 millioner kroner i underskudd er betalt tilbake, og underskudd er snudd til overskudd. Det fortjener politikere, administrasjon og ansatte ros for.

Men vi tviler på at kommuneøkonomien er i en slik forfatning at den vil tåle så store investeringer som flere politikere nå håper på. Det en også har lett for å glemme, er at økte arealer også kan medføre økte driftskostnader. Lysten noen har til å satse, synes dessverre å være vesentlig større enn evnen en har. Vi merker oss også at andre saker var mer aktuelle i valgkampen.

27. april publiserte vi et intervju med rådmannen og varaordfører Svein Bakke om kommuneøkonomi. Det er en slående kontrast mellom den nøkternheten som kommer fram i dette oppslaget og de visjonære møtene som ble avholdt i uke 16.

Rett nok erklærer alle gruppelederne seg enige i rådmannens beskrivelse av fakta mht. kommuneøkonomi. Men de unnlater å svare på ett av spørsmålene vi stilte: "Hva vil dere gjøre i forholdt til behovene rådmannen peker på?" Samtidig noterer vi oss følgende svar:

Kostnadene ved SAUS var ikke et tema i valgkampen, men vi ønsker ikke å la dette gå ut over andre tjenester, som kommunen yter til sine innbyggere.

Innbyggerne har de siste årene fått se hva ressursknapphet kan føre til. Både nedskjæringene i seg selv og måten disse ble håndtert på, skapte uro. Hvis det er slik at kommunen har vesentlig bedre økonomi enn tidligere, vil vi tro at flere vil ha et ord med i laget når kaka skal deles. Det sier seg dessuten selv at det er de lovpålagte oppgavene som stiller først i køen når midler skal prioriteres.

De færreste ønsker en ny og opprivende bygdestrid. Det har vi et felles ansvar for å unngå, og det hviler et særlig ansvar på våre folkevalgte. De skal være gode forvaltere av de inntekter og reserver kommunen til enhver tid har.