Sist oppdatert: 22.02.2013 06:29

"Valdres" beklager

ARNE HEIMESTØL
  På førstesida slo "Valdres" sist lørdag fast at kommunestyret 14.2. vedtok å bygge idrettshall i Bagn. Oppslaget og leder tirsdag 19.2. har vakt oppsikt. Hedalen.no er blitt stilt spørsmål om papiravisa og vi har referert fra samme møte.

Hedalen.no sine tre oppslag kan du lese her:

Varaordfører Svein Bakke (Ap) har vært i kontakt med "Valdres", og det førte til følgende uttalelse fra avisa torsdag 21.2.:

"Valdres" beklager at vi i presentasjon og leder har trukket vedtaket lengre enn det kan vise seg å være grunnlag for.

Bakke sier til "Valdres" at det ikke er fattet vedtak om å bygge idrettshall i Bagn. Derimot er det vedtatt at C-blokka på SAUS må rives, og at det er økonomien som bestemmer hva man kan få til.

– Det er lovpålagt å ha svømmebasseng, og vi vil også prøve å få til hall, sier Bakke.

Varaordføreren er ellers opptatt av at kommunen må holde seg innenfor de lånerammer fylkesmannen og Kommunenes sentralforbund har satt, og at ingen vil være med på å pådra seg kostnader som medfører press på eksisterende tjenester.