Sist oppdatert: 15.12.2013 20:06

Bokåret 2013

SIGRID HAUGEN

  I 2013 har vi kunnet glede oss over uvanlig mange lokale bokutgivelser. Alle med hel eller delvis tilknytning til Hedalen.

Først ute, allerede i desember 2012, med tjuvstart på jubileumsåret til Hedalen stavkirke, var Jahn Børe Jahnsen med Bjørnen i kirken, der hemmeligheten bak bjørneskinnet ble avslørt.


I juni kunne Anne Hilde Øigarden presentere Hedalen stavkirke – en pilegrim vender tilbake.
"Hedalen stavkirke- en pilegrim vender tilbake" anbefales! For å skrive ei så bra bok tror jeg man trenger: 1. Omfattende kunnskap. 2. Stor kjærlighet til det man skal skrive om og 3. Vel utviklet evne til å skrive begripelig. Her kombinerer Anne Hilde Øigarden alt dette. ” (Eldor Bråthen på Facebook).

I juni kom også Sør-Valdres Rotary med bildeboka Sør-Aurdal. Bilder fra en svunden tid. 1930 – 1970. Her er det mye fra Hedalen! Boka fra 1985, med bilder fra før 1930, kom samtidig i nytt opptrykk.

Utpå høsten overraska familien Skogstad med ei artig bok om året de bodde i Vassfaret: Ett år i Vassfaret.

2013 har vært et stort jubileumsår. I tillegg til Hedalen stavkirkes 850 år, kunne Hedalen helselag feire 100 år. Ikke dårlig det heller! Laget kunne på jubileumsfesten i oktober legge fram Sammen for bygda. Hedalen helselag 1913 – 2013.

Boka er ført i pennen av Eldor Bråthen, og gir en grundig gjennomgang av viktige sider ved ei bygds utvikling gjennom 100 år.


Vi tar også med at Jul i Valdres har mye interessant stoff fra vår del av Valdres.