Sist oppdatert: 30.07.2013 07:05

Katolsk messe i Hedalen stavkirke

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
 

Fram til reformasjonen var det katolske messer som ble feiret i stavkirka i Hedalen. Sist søndag møttes katolikker og lutheranere til katolsk messe i et kirkebygg som har beholdt mye av sitt opprinnelige inventar.


Pater Pawel Wiech ledet messen

– Da vi skulle planlegge jubileumsåret, kom vi raskt fram til at det var naturlig og riktig å invitere Den katolske kirken i Valdres til å ha en messe i den gamle stavkirken, sa Elling Fekjær, leder i jubileumskomiteen, da han ønsket velkommen.

Både salmesang og liturgi ble framført uten musikk. Mye skilte seg fra en vanlig gudstjeneste i Hedalen, men trosbekjennelsen var lik.

Ekumenikk
Fra både luthersk og katolsk hold ble det ytret ønske å kunne ha gudstjenestefellesskap. Den katolske kirken i Norge praktiserer imidlertid ikke nattverdsfelleskap med andre kristne trossamfunn. Da nattverden ble feiret, kunne de som ikke er katolikker, motta velsignelsen fra presten som ledet gudstjenesten.

I en kommentar til messa sa prost Anne Hilde Øigarden dette:

Mine kristne røtter er katolske. Derfor er det fint å kunne delta i en katolsk messe. Jeg ønsker å arbeide ekumenisk og håper at lutheranere og katolikker snart kan ha nattverdsfellesskap med hverandre i Norge. I andre land i Europa har jeg mottatt nattverden i katolske menigheter.

Les disse oppslagene:

Etter messa var det kirkekaffe på Nordre Lokalet.


Prost Anne Hilde Øigarden og pater pater Pawel Wiech


Biskop Erling Pettersen ved Hedalsmadonnaen


Biskop Erling Pettersen, pater Pawel Wiech  og menighetsrådsleder Helge Gudheim
Helge Gudheim orienterte om St. Thomas kapelldistrikt