Sist oppdatert: 23.06.2013 06:04

Skauleis til fjells!

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: VEGARD FINSRUD OG ARNE HEIMESTØL
 

Da Fønhuskoia ved Strøen i Sør-Aurdal ble offisielt åpnet lørdag, utfordret Ringerike Turistforening søsterforeningen i Valdres til å få på plass koier nordover slik at en skal kunne gå fra byen og helt til Jotunheimen.

Styreleder i Valdres turistforening, Trond Vatn, kvitterte med å fortelle at dette blir første sak på neste styremøte i den to år gamle foreningen.


Trond Vatn, Axel Holt og Karsten Lien

Åpningen
Det var æresmedlem Øystein Dahle i Den Norske Turistforening som fikk æren av å erklære Fønhuskoia for åpnet. Koia er ei ubetjent Hedda-hytte som nok har høyere standard enn mange andre av de rundt 500 turistforeningskoiene.


Øystein Dahle

Et godt navn
Mange uttrykte takk. Den gikk blant annet til Kundan Rockstad og Harald Arne Haugen. De hadde invitert seg selv til møte med styret i Ringerike Turistforning kort tid etter at Vassfarkoia var på plass i Veneli. Skepsis til nysatsing var til stede. Man hadde jo allerede éi koie i Vassfaret. Men da en ble kjent med at den nye koia kunne knyttes opp til Mikkjel Fønhus sitt navn, ble det uttrykt vilje til å se nærmere på saken.

Gratis grunn
Rockstad mente at området ved Strøen ville være en utmerket plass.
Mari Goplerud Rygg, Kari Skogen og Magne Omsrud stilte gratis tomt til disposisjon, og Sør-Aurdal kommune sørget for rask saksbehandling. Dagen etter at tomta var målt opp, var den å finne på kommunens nettside.

Omfattende prosess
Byggekomité ble satt ned, og Hedda hytter ble valgt som leverandør. Finansiering kom etter hvert på plass, og koie, stabbur og uthushus ble bygd. Et stort antall dugnadstimer er lagt ned. Da uthuset til en verdi av vel
100 000 kr skulle overleveres, gjorde daglig leder i Hedda Hytter det kjent at dette var å regne som en gave fra hyttefabrikken i bygda.

Les disse talene:

Spel
Skuespiller Cato Skimten Storengen har den siste uka forberedt en smakebit av et spel som nå begynner å ta form. Rundt 30 skuespillere fra Hallingdal og Valdres gjennomførte generalprøve i øsende regnvær på glatte berg fredag. Det var derimot nydelig vær da utdraget ble framført lørdag ettermiddag. Skimten Storengen håper at spelet kan bli framført hvert andre eller hvert tredje år i uteområdet ved Fønhuskoia. Det er et tiltak Ringerikes Turistforening gir sin fulle støtte til.


Ole-Martin Høgfoss har vært leder i byggekomiteen


Snorklipping måtte til. Her er Øystein Dahle i aksjon.


Medlemmer av byggekomiteen

Musikalsk forberedelse til spelet


Ole-Martin Høgfoss, Magne Omsrud og Øystein Dahle ved uthuset Hedda ga til Fønhuskoia


Salg av mat, levert av Bente Rakstad, Moahaugen gard


Kunstmaler Kristen Stavdahl fra Bagn stilte ut bilder, flere vassfarmotiv, samt
stabbursmotiv og Mikkjel Fønhus-bilder

I vårt område er det nå tre koier: Storekrakkoia i Bogen, Vassfarkoia i Veneli og Fønhuskoia ved Strøen.