Sist oppdatert: 24.01.2014 06:34

Vant "Vis med avis" i Valdres

  TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: GURO STORTEIG  OG TROND ROGNE

De sju sjuendeklassingene i Hedalen har nærlest avisa "Valdres" og svart på flervalgsoppgaver. Torsdag fikk elevene besøk av avisa, som kunne fortelle at klassen går videre til fylkesfinale i konkurransen "Vis med avis".

Til nå har hedalselevene vært gjennom to prøver der de har konkurrert mot andre sjuendeklasser i Valdres. I hver runde svarte elevene på femten spørsmål.

Siste gang oppnådde elevene fra Hedalen snittet 13,3 av 15 poeng. Da var det tre sjuendeklasser som konkurrerte mot hverandre. Premien klassen fikk, var 1000 kroner. – Disse pengene har vi satt av til klassetur, forteller Mia.

– Klassen satte stor pris på at avisa "Valdres" kom på besøk med kake og sjekk, forteller kontaktlærer Guro Storteig.

Nå skal elevene konkurrere mot andre regionvinnere i Oppland. Det skjer 18. mars. Vi ønsker klassen lykke til!


Fra venstre: Mia, Loes, Mina, Julie og Silje.
Hedda og Shambo var ikke til stede da "Valdres" kom med kake.


Foto: Trond Rogne, "Valdres"

Sjuendeklasseelever ved Hedalen barne- og ungdomsskole har gjort det bra i tilsvarende konkurranser flere ganger. Se disse oppslagene: