Sist oppdatert: 18.10.2014 21:56

Kjører tømmer som aldri før

  ARNE HEIMESTØL
Da Follum ble lagt ned i mars for vel et år siden, var det mange som fryktet krise for skogbruket i Valdres. De dystre spådommene synes ikke å ha slått til.

nettsiden til Viken skog leser vi at avvirkningen har økt. – Bilene våre går hele tiden. Over halvparten av lastebilene i Valdrestømmer går på skift, og vi kjører ca. 3 800 kubikk i uken, sier Einar Bruskerud.

Sagtømmeret går i hovedsak til Begna Bruk, og massevirket går til Stora Enso via Sørlie-terminalen eller til Moelven på Soknabruket for lasting på tog.

Tømmerterminal
Ved årsskiftet skal den nye tømmerterminalen på Follum stå klar. – Da kommer vi til å sparte både tid og penger, sier Bruskerud.

Se disse oppslagene:


Bildet ble tatt i 2012 da Einar Bruskerud stilte på kvistryddingsdugnad ved Hedalsheimen.