Sist oppdatert: 27.10.2014 20:57

Dyrt å være fattig

  ARNE HEIMESTØL
Vedlikehold av kommunal bygningsmasse krever årlig et sted mellom 92 og 113 kroner per kvadratmeter. Denne satsen, som nå er indekskorrigert, ble vedtatt i 2009. I foreløpig budsjett for 2015 har en funnet plass til 66 kr/m2.

– Hadde vi vedlikeholdt C-blokka på SAUS skikkelig, kunne vi ha brukt den i mange år enda, sa tjenesteleder i teknisk drift, Lene Grimsrud, til formannskapet sist tirsdag.

SAK ligger høyt på areal pr. innbygger, lavt på vedlikehold pr. areal. – Dersom verdiforringelse av bygningsmassen skal unngås, bør de årlige bevilgningene til vedlikehold økes, sa Grimsrud. – Dersom kostnadene for eiendomsforvaltningen skal reduseres, anbefales det å redusere på kommunens totale bygningsareal.

EPC
Kommunens EPC-prosjekt har bidratt til å sette flere bygg i bedre stand. Se disse oppslagene:

Se også presentasjonen Grimsrud hadde i formannskapet.