Sist oppdatert: 11.02.2015 06:09

Lot seg begeistre

 

ARNE HEIMESTØL
Mandag kveld hadde jeg en samtale  med stortingsrepresentant Per Olav Lundteigen (Sp)
. Temaet var skolerapporten administrasjonen har sendt ut på høring.

Etter samtalen fikk han oversendt lenke til oppslaget Skolerapport stenger for alternative løsninger og kronikken En skole er mer enn en skole.

Om skolerapporten skriver Lundteigen i en e-post blant annet dette:

Jeg kan gjerne stille prinsipielt spørsmål til statsråden om det er lovlig å nekte overdragelse av skole når anlegget skal brukes til samme formål.

Bjørk Matheasdatter sin kronikk ga Lundteigen denne tilbakemeldingen på:

Fantastisk!! Ett av mine fag ved Norges Landbrukshøgskole var bygdesosiologi. Andre var landbrukshistorie, samfunnsøkonomi og organisasjonslære. Denne artikkelen var en meget presis beskrivelse av byggende gode krefter som det trengs mer og ikke mindre av!! Nå blei jeg glad! 

Det gir inspirasjon for mitt arbeid på alle plan for å utvikle gode lokalsamfunn i kamp mot sterke sentraliseringskrefter. Folkevalgte som vil skape sterke lokalsamfunn, må arbeide for desentralisering av makt  på alle nivå og motarbeide  sentralisering av skoler og kommuner.

Sentralisering av livskraftige bosteder gjør landet kulturelt fattigere. Det er vennskap og trygghet mellom folk det er for lite av, ikke kroner pr. innbygger i bruttonasjonalproduktet. Stå på!!

Gardbruker og tingmann P. O. Lundteigen (Sp)
((sjølstendighetspartiet jfr1814)).