Sist oppdatert: 09.09.2015 06:29

Senterpartiet svarer

 

Hedalen.no har utfordret partier/lister til å svare på disse spørsmålene knyttet til økonomi. Her kommer svaret Senterpartiet har gitt.

Case 1 

  1. Ønsker ingen økning av eiendomsskatten nå. Større grad av selvkost særlig vann/avløp kan være aktuelt. Økte brukerbetalinger bør være beskjedene.

  2. Stramt budsjett, og omdisponering vil lett gå ut over tjenestenivå. Lovpålagte oppgaver må i så fall prioriteres først. Mulig større samarbeid på tvers av tjenesteområder kan ha en positiv effekt. Gjennomgang av interkommunalt samarbeid.

  3. Midler til kompetanseheving og vedlikehold bør styrkes.

  4. Gode lovpålagte tjenester er første prioritet, samt næringsutvikling og tiltak som kan sikre befolkningsvekst/bremse nedgangen i folketallet. 

Case 2

  1. Større grad av selvkost på vann, avløp og gebyrer. Men samtidig kan  ikke «prise oss helt ut» sammenlignet med resten av Valdres.

  2. Omdisponering av midler ut over tæring på disposisjonsfond vil gå ut over tjenestenivå. Kun lovpålagt vil kunne prioriteres. 

  3. Robek er ikke aktuelt. Mister all handlefrihet, dramatisk for lokaldemokratiet.

  4. Kommuneøkonomi er en eviglang driftstilpassningsprosess. Ser det uansett ikke som hensiktsmessig å starte ny prosess nå. Må få avsluttet og se effekten av forrige tilpasning.