Sist oppdatert: 13.12.2016 17:38

Hva hadde vi visst uten Arne Heimestøl?

 

ELDOR BRÅTHEN

Et klart flertall i Sør-Aurdal kommunestyre har besluttet å bygge ny idrettshall. Som innbygger i Sør-Aurdal betyr det at gjelda mi og de årlige utgiftene mine øker ganske vesentlig. Noen har prøvd å regne ut hvor mye, og fortelle det til andre. Det skal man visst helst ikke gjøre, så jeg lar det være. Sør-aurdøler og andre som måtte finne det interessant, kan likevel, uten tillatelse fra rådmann og politikere, logge seg inn på www.hedalen.no og finne fram til Soveig Lies ytring med overskrifta: «Tall skal ikke tulles med». Til nå har jeg ikke registrert at noen har påpekt feil i de talla som der er oppgitt.

«You can’t eat your cake and have it», sier et engelsk ordtak. Det man kan gjøre, er selvsagt å bake ei ny og større kake. Overført til kommunepolitikk betyr det flere innbyggere og skattebetalere. Flertallet I Sør-Aurdal kommunestyre synes å ha sterk tro på at en ny idrettshall er nøkkelen til å få flere ungdommer til å bli i Sør-Aurdal og muligens også øke tilflyttinga. Når man samtidig vet at kommunen som følge av denne utbygginga sannsynligvis må redusere andre tjenestetilbud og/eller øke eiendomsskatten, klarer jeg ikke helt å dele den optimismen.

– Redd vi alle må blø, sa Magne Damslora i kommunestyret. Det er en frykt jeg deler. Og så kan vi vel være enige om en ting, Magne? Tar vi gamle pessimister feil i vår antakelse om at dette kan gå utover andre vel så nødvendige tjenester, nå og i framtida, er ingenting bedre enn det.

Det er vedtatt å reise bygget. Formannskap og kommunestyre har funnet det forsvarlig å kjøre fram en bevilgning på flere millioner kroner på kortere tid enn det man ellers trenger til å finne noen tusenlapper til f. eks. nytt utstyr og nye stillinger i skolen og helsetjeneste, eller barnehageopptak to ganger i året. Ny brannstasjon må utsettes. Vi får håpe det ikke blir bruk for den med det første.

Magne Ruud antyder i et innlegg på hedalen.no at man ved framtidige budsjettbehandlinger bør se litt på hva man hadde hatt penger til om man ikke hadde latt dette bygget bli dyrere enn nødvendig. Det kommer neppe til å skje. – Gjort er gjort og spist.

Nok om idrettshallen, og over til noe annet. Rådmannen i Sør-Aurdal angriper redaktøren i hedalen.no, Arne Heimestøl, fra talerstolen i kommunestyresalen. Så langt jeg forstår, har Heimestøl offentliggjort opplysninger som rådmannen har sendt han. Ga rådmannen beskjed om at disse opplysningene ikke skulle offentliggjøres, eller trodde en person som ikke er ukjent med å handtere media, at journalist og redaktør Heimestøl ba om disse opplysningene i den hensikt å ha dem for seg sjøl? Hvis en varamannsplass i kommunestyret noen år tilbake automatisk gjør at man bedriver politikk, blir det helt klart vanskelig å være journalist. Hvis vi nå holder oss innenfor idretten litt til og sier at rådmannen i dette tilfelle bevisst tar mannen i stedet for ballen, er vi kanskje ganske nær sannheten.

Hvilken linje skal man følge når det gjelder åpenhet overfor innbyggerne? Skal man la være informere av redsel for å forrykke kommunikasjonen med formannskap og kommunestyre? Har noen antydet overfor rådmannen at han var i ferd med å gjøre nettopp det? Har rådmannen forstått at sikreste måten å beholde jobben på, er å holde seg inne med ordføreren og flertallet i kommunestyret? Det var noen spørsmål, et par av dem kanskje litt uærbødige?

En gang leste jeg at: «Politikk er å folk til å la være å bry seg med ting de har noe med.» En sikker metode er å i så fall å utsette informasjon til sakene er avgjort. Jeg håper ikke det er den linja kommunestyret i Sør-Aurdal har tenkt å følge framover. Til nå har ingen politikere uttalt seg kritisk om den måten Arne Heimestøl har blitt behandlet på. Ønsker man at politisk diskusjon helst bør foregå i lukka rom?

Papirutgave av avisa Valdres har fyldig dekning 8.november. Her har avisa gjort meget bra arbeid. Når jeg likevel spør: «Hva hadde vi visst uten hedalen.no?» er det ut fra den kjensgjerning at svært mange av oss har hedalen.no som vår kanskje viktigste informasjonskanal lokalt og kommunalt. Det er bakgrunnen for den overskrifta jeg har valgt å bruke.

Arne Heimestøl og hedalen.no har nær sagt hver eneste ukedag i flere år formidlet informasjon om Sør-Aurdal til et meget bredt publikum. Statuttene sier muligens at prisen skal gå til folk som driver næringsvirksomhet, og arbeidet med hedalen.no er antakelig litt for dårlig betalt til å havne i den kategorien. På den andre sida tror jeg man kan anføre at næringslivet i Sør-Aurdal og dermed Sør-Aurdal kommune har hatt og har mye positiv nytte av nettopp hedalen.no. Dermed blir mitt siste spørsmål her og nå: Fortjener ikke Arne Heinestøl « Positivprisen for Sør-Aurdal» heller enn den surmaga kritikken han fått de siste ukene og dagene?