Sist oppdatert: 10.08.2017 22:28

Rettsmegling 24. august

  ARNE HEIMESTØL

Både oppsagt rådmann, Håkon Rydland, og Sør-Aurdal kommune, ved ordfører Kåre Helland, har sagt ja til å møtes til rettsmegling 24. august.

En sivil tvist kan løses ved hjelp av en slik megling i stedet for hovedforhandling og dom. Det går ut på at partene kommer fram til en avtale, kalt rettsforlik, ved hjelp av en mekler. Dette er en raskere, mer effektiv og billigere måte å løse konflikten på.

– Jeg har ingen forventninger i så henseende, og jobber med dette ut fra forutsetningen om at det blir rettssak i september, sier Håkon Rydland.

– Jeg kan bekrefte at det vil bli gjennomført rettsmekling i saken da begge parter har sagt seg villig til det. Rettsmekling vil bli holdt den 24. august. Ut over at vi stiller på dette kan jeg ikke kommentere saken mer, uttaler Kåre Helland.

Les mer her: