Sist oppdatert: 14.09.2017 05:48


Mindre fyring for sjura

  TEKST: ARNE HEIMESTØL

Fra kontoret sitt styrer vaktmester Kjell Berg varme og ventilasjon på skolen og i barnehagen.

Sør-Aurdal kommunen har satset tungt på energisparetiltak. Flere investeringer som er gjort på de kommunale bygg de siste årene, vil være tjent inn igjen i løpet av få år. – Kommunen sparer nå årlig over én million kroner på tiltak som er satt i gang, sier Berg.

Nytt tiltak
Aggregatet som står i kjelleren under gymnastikksalen, blir i disse dager byttet ut. Det er en investering på 260 000 kr som vil føre til mer effektiv energibruk. En regner med at denne investeringen er tjent inn igjen i løpet av 10 år.

Planlegging viktig
– Noe av jobben min handler om å planlegge og styre oppvarming og ventilasjon i rommene. Når de ikke brukes, kan temperaturen senkes, forteller Berg. All oppvarming på skolen og i barnehagen drives av elektrisitet
.