Sist oppdatert: 31.07.2018 17:23

Hedalsmålet

 

TEKST: SIGRID HAUGEN
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
 

Det ble trangt i Liesstuggua da Svein Lie kom tilbake til heimbygda for å fortelle om utviklinga av dialekta vår. Men alle 50 fikk plass, og en interessant time ble det.

 

 

Svein Lie ble født på Nørre Lie i Hedalen i 1942. Han reiste tidlig ut for å skaffe seg utdanning, og interessefeltet var språk. Lange universitetsstudier og allsidig praksis førte han fram til tittelen professor. Han har undervist ved Høgskolen i Agder og Universitetet i Oslo, og gjesteforelest ved institusjoner i utlandet. Han har også utgitt ei rekke publikasjoner. Se mer om hans bakgrunn her.
 
Først fikk vi et historisk tilbakeblikk. Språket er til alle tider i utvikling og endring, og påvirkning utenfra ha det alltid vært. Men aldri i så raskt tempo som i våre dager.

Sveins 50 år eldre onkel, professor Mikjel Sørlie (1892–1976), ga i 1943 ut boka «Hedalsmålet». Sjøl om undertittelen er «Stutt utsyn over lyd- og formlæra med ei ordsamling», framstår den som både grundig og omfattende.


Boka kan lånes på biblioteket, eller leses digitalt her.

I 2016 foretok Svein en undersøkelse av dialektbruken hos et utvalg elever og foreldre ved Hedalen barne- og ungdomsskole, og skrev i etterkant to oppslag på Hedalen.no.

Disse oppsummerer mye av det Svein fortalte på Bautahaugen lørdag, derfor viser vi til disse for nærmere referat av innholdet i foredraget:

 


Branca og Svein Lie