Sist oppdatert: 11.02.2018 10:06

Delte oppfatninger om Fossvang-saken

 

ARNE HEIMESTØL
– Jeg forstår mer og mer din agenda i dette som jeg mener er særdeles ødeleggende for vår kommune, skrev ordfører Kåre Helland (Sp) i brevet til Hedalen.no da han svarte på de fire spørsmålene vi hadde stilt om Fossvangutbygginga. Arne Leite (Sp) slo i formannskapsmøtet sist torsdag fast at det ordføreren hadde gjort i saken, var i tråd med kommunestyrets vedtak fra desember 2017.

 

 

Da formannskapet torsdag behandlet saken Politisk organisering, ble det også tid til å vurdere den siste utviklingen i Fossvangsaken.

KS-059/17 Vedtak
Kommunestyret ber rådmannen iverksette nødvendige prosesser for å kunne rive Fossvangbygget, herunder fortsette dialogen med Frivilligsentralen og Bagn idrettslag for å finne løsninger som så langt det er praktisk mulig og økonomisk fornuftig sørger for at deres aktiviteter kan opprettholdes.

Med forutsetning at det inngås entreprise for Sør-Aurdals hallen og at byggeplan kan følges. Administrasjonen i samarbeid med Bagn IL ser etter andre løsninger enn nødvendigvis snarlig riving. En løsning der alle sine interesser blir tatt vare på.

 

Etterlyste saksutredning
– Det hender at vi får saker på bordet der vi mangler informasjon. I formannskapsmøtet 23. januar var vi enige om at Fossvang-bygget skulle rives, men det ble ikke gjort noe vedtak, sa Emmy Bakkom (KrF).


I tråd med avtaler
– Fossvangsaken har det vært snakka mye om, sa ordfører Kåre Helland. Det har vært vanskelig å få til en avtale med Bagn idrettslaget rundt dette.

– Laget har forsøkt å påvirke både kommunestyret og Senterpartiet. Bagn IL har vist evne til å overta Fossvang.
 

Ordføreren måtte medgi at idrettslaget ønsket et større beløp enn de fikk, men at det var på grunn av avtaler (se avtale fra 1969) kommunen nå fikk landet saken. Han la også til at Frivilligsentralen hadde et ønske om at bygget skulle bli stående.


Ikke i tråd med det formannskapet sa
Varaordfører Trine Adde Hansebakken (Ap) understreket at formannskapet var enige om at Fossvang-bygget skulle rives, og hun hadde forstått det slik at Frivilligsentralen ikke hadde noe mot dette. – Jeg unner alle lag og foreninger det beste, men er redd for at den nye avtalen mellom kommunen og idrettslaget blir en dyrere løsning for kommunen. Hun minte også om at kommunen nå skal starte en driftstilpasningsprosess.


Betalt to ganger
Olav Kristian Huseby (H) la til at en ved denne avtalen hadde kommet så langt en kunne. – Vi lider av dårlige avtaler. Jeg håper for all del at idrettslaget har folket bak seg når bygget nå blir stående. Det var min vilje at det skulle rives. Vi har kjøpt bygget og betalt for det. Nå betaler vi for å bli kvitt det.


Viste til kommunestyrevedtaket
– Det er kommunestyrets vedtak som gjelder, sa Arne Leite (Sp). – Vi prata om saken i formannskapet uten å gjøre vedtak. Nå må vi ikke konstruere problemer.