Sist oppdatert: 06.02.2018 19:49

Arne Leite (Sp) kommenterer Fossvang-saken

 

ARNE HEIMESTØL

Hedalen.no har spurt Arne Leite om hvordan han stiller seg til avtalen som er inngått mellom Sør-Aurdal kommune og Bagn idrettslag om overtakelse av Fossvang-bygget.

 

Slik gjenga Hedalen.no Leite sin uttalelse i formannskapet 23. januar etter at tjenesteleder Hans Solbrekken hadde orientert om forberedelser til riving av Fossvangbygget:

– Det er helt uaktuelt med en kamuflert støtte til et lag for å få dette arbeidet utført, sa Arne Leite (Sp).

Dette skriver Leite i e-post til Hedalen.no tirsdag 6.2.:

Ja, det stemmer at jeg kom med en klar uttalelse i formannskapet. Mitt hovedbudskap var at jeg ikke kunne gå med på en løsning der Bagn IL skulle ha en vesentlig høyere sum for å overta bygget enn kostnaden kommunen hadde med å rive bygget. Fordi situasjonen virket fastlåst, var mitt råd at rivning var best.

Når Bagn IL allikevel kunne akseptere å ta over Fossvang for den summen det koster kommunen å rive bygget, stiller saken seg annerledes. Jeg opplever at avtalen som nå er inngått, er i tråd med kommunestyrevedtaket fra desember, der andre løsninger enn snarlig riving skulle vurderes. Ordfører fikk i formannskapsmøtet du viser til, fullmakt til å bistå i det videre arbeidet med forhandlinger, dersom det var behov for det.

Jeg opplever det som positivt at idrettslaget og kommunen klarte å komme frem til en løsning som er akseptabel for begge parter. Vi behøver et godt samarbeid med alle våre lag og foreninger!

Se disse oppslagene: