Sist oppdatert: 14.01.2018 07:58

Nettsider for hytteforeninger?

 

Denne uka publiserte vi en artikkel om en nyetablert velforening i Fledda. Trolig finnes det tilsvarende foreninger i andre områder i Hedalsfjella.

 

I formålsparagrafen for Hedalen.no leser vi at nettstedet skal være være et kontaktpunkt mellom bygdefolk, mellom bygdefolk og utflytta hedøler, og dessuten et knutepunkt mellom de mange hyttebrukere og bygdefolket. Nettstedet skal bidra til å profilere bygda på en måte som gjør den interessant å bo i, arbeide i og besøke.


Mange lesere
Hedalen.no er både et nettsted og ei nettavis. Nedenfor kan du se besøkstallene for de sju siste dagene:

 

7.1. 8.1. 9.1. 10.1. 11.1. 12.1.
1246 1403 1515 1371 1403 1259

 

90,9 % regnes som faste lesere og 9,1 % som nye besøkende. Vi kan slå fast at det er langt flere enn bygdas innbyggere som leser Hedalen.no.


Foreningssider
20 lag og forninger har presentasjonssider på Hedalen.no. Vi tilbyr nå å lage tilsvarende nettsider for hytte- og velforeninger i Hedalsfjella. Det tror vi kan bidra til økt kontakt mellom hyttefolket, men også mellom hyttefolket og bygdas befolkning.


Lag og foreninger betaler et fast, årlig beløp for å ha nettside på Hedalen.no. Se denne siden. Bekjentgjørelser på hovedsida er gratis for lag/foreninger som har betalt dette beløpet.

 

Ta kontakt med undertegnede dersom dere ønsker nettside på Hedalen.no.
 

Arne Heimestøl
redaktør på www.hedalen.no

E-post: redaksjonen@hedalen.no