tPublisert:  19.04.20

 

 

Bygdemøte om Småsamfunnsprosjektet

Fredag 28.2. var det bygdemøte om Småsamfunnsprosjektet på Hedalen barne- og ungdomsskole. Det ble gitt orientering om status i prosjektet, og nye planer og ideer ble luftet og kommentert. Denne kvelden var hytteeiere spesielt invitert, og alle hadde fått tilsendt Hedalsavisa før møtet. 

Prosjektleder Gunnar HaugenProsjektleder Gunnar Haugen ga en orientering om status i Hedalsprosjektet. Det er utarbeidet en handlingsplan for prosjektet. Les mer om denne her. Han fortalte at 10 - 15 personer fra Hedalen nå deltar på etablererkurs på Fagernes. 

Osvald Fossholm orienterte om bakgrunnen for Valdres Kontorpark og Fjernarbeidssenteret.

Firmaet Scanaccount holder til i Kontorparken og tilbyr komplett regnskapstjeneste.  Bilag kan skannes og sendes elektronisk til Hedalen.  Her bokføres de. Nå er det tre ansatte i Hedalen.

For noen måneder siden var det salgsutstilling i Kontorparken.  Dette er et tiltak som kan bli gjentatt.

Størst oppmerksomhet vakte nok prosjektideen "Vassfaret Fjellgrend".  Osvald presiserte at dette foreløpig er luftige tanker.  Men han var såpass konkret at det var tegnet inn løypetraseer fra toppen av Onsknatten og ned til Engene. --Et fritids- og villmarkssenter bør kunne knyttes til et slikt tiltak, avsluttet Fossholm.

Etter pausen orienterte Gunnar Haugen og Arne Heimestøl om Hedalen.no.  Bygdeutvalget, Hedalsprosjektet og Hedalen.no samarbeider nå om å forberede hyttesider på Bygdeutvalgets nettsted.

På slutten av møtet var det tid for spørsmål fra salen. Ett av temaene som ble viet oppmerksomhet, var vegen Nes-Nes. Ordføreren kunne fortelle at det tidligere på dagen hadde vært møte med vegdirektøren. 

Han hadde vist forståelse for behovet for å ha en gjennomgangsveg mellom to viktige dalfører. Styringsgruppa fikk råd om å kontakte de berørte fylkeskommunene om saka.

Hytteeier Ole-Ludvik Kleven berømmet kommunen for oppgraderinga av vegen fra Åsli til Teinevassåsen.  Han var også tilfreds med at det er lagt opp til merking av skiløyper.  --Ujevn kvalitet på merkinga har vært et problem.  Ole-Ludvik og Marit KlevenDet er viktig at denne tjenesten fungerer såpass godt at vi kan bruke løypenettet og finne hjem igjen til hyttene våre, sa Kleven.

Han stilte også spørsmål om det er planer for framføring av strøm til Teinevassåsen.  Harald Arne Haugen, som nå er styremedlem i Sør-Aurdal Energi, mente at kostnadene ved et slikt tiltak er så store at det neppe lar seg gjennomføre med det første.

Ordfører Knut Torgersen oppfordret hytteeierne til å organisere seg.  --Vi trenger kontaktpersoner vi kan henvende oss til.

Torgersen kunne ellers komme med en gladnyhet.  I august/september vil bredbånd være på plass på Hedalen barne- og ungdomsskole.  Planen er at næringslivet skal kunne knytte seg til dette.

Gunnar Haugen avrundet møtet med å fortelle at det nå skal settes ned tre temagrupper. Ei av gruppene vil være for ungdom.  Den andre vil rette seg mot fjellområdene våre.  Gruppe tre vil ha med næringslivet å gjøre.
 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |