Sist oppdatert: 07.09.2007 12:37

Vassfarvegen

ARNE HEIMESTØL
 
  Interimsstyret for Vassfarvegen har sendt varsel til Nes kommune om at vegen kan bli stengt 20. september. Politikere fra Sør-Aurdal deltok i et møte om vegsaken på Paddedok skogskro i Nesbyen 27.8. Ordfører Knut Torgersen orienterte kommunestyre i Sør-Aurdal om saken torsdag 30.9, og saken ble også behandlet i formannskapet onsdag 5.9. Kommunestyret i Nes behandlet samme sak torsdag 6.9. Nedenfor følger sakens dokumenter og vedtak.