Sist oppdatert: 25.02.2011 07:24

IKT i skolene

En serie på tre artikler på Hedalen.no om IKT på to skoler i Sør-Aurdal viste at IKT-systemene på skolene ikke har fungert tilfredsstillende. Det interkommunale selskapet IKT Valdres har fra 2011 hovedansvaret for de tekniske løsningene. På hver skole skal det være en IKT-kontakt som skal bistå selskapet.

Daglig leder i IKT Valdres, Ingar Svingen, mener at påloggingsproblemene skolene har hatt, nå er løst. Og han har selv sagt hvilke forventninger skolene kan ha: Maksimal påloggingstid skal være 2 minutter. Samtidig varsler selskapet stor utskifting av datautstyr i skolene.

Les disse artiklene:

Tiltakene som nå gjennomføres, kommer seint, men er helt nødvendige. Å kunne bruke digitale verktøy er en grunnleggende ferdighet på lik linje med å kunne regne, å kunne lese, å kunne uttrykke seg skriftlig og å kunne uttrykke seg muntlig.

Vi vil utfordre de som bestemmer omfanget på satsingen i skolene. Er det hensynet til eksamen og nasjonale prøver som styrer hvem som skal få først og mest? Er ikke tilrettelegging for undervisning på alle trinn like viktig som gjennomføring av prøver? Vi håper at kommunen er i stand til å gi likeverdige tilbud på alle skoler.

Teknologien må virke dersom elever og lærere skal kunne gjøre det Kunnskapsløftet legger opp til. Vi oppfordrer IKT Valdres til åpenhet om det de skal gjøre i skolene og hvilke resultater som nås. Det er av allmenn interesse og viktig kunnskap for dem som skal vedta budsjetter.

Det finnes flere utfordringer. Både elever, lærere, administrasjon og foresatte må ta det ansvar de har for at skolens undervisning, der IKT brukes, skal lykkes.

Teknologivegring og/eller sabotering bidrar ikke til måloppnåelse. Elever bør merke seg at skolens dataløsninger er til for undervisning og ikke for avsporende aktiviteter. Lærere har et særlig ansvar for å bruke IKT i alle fag de underviser i, og foresatte bør følge med på barns- og unges IKT-arenaer på fritiden.