Sist oppdatert: 22.03.2011 06:25

Nå får ungdomsskolene nytt datautstyr

ARNE HEIMESTØL
  IKT Valdres opplyser at det i nær framtid skal byttes ut 200 datamaskiner i ungdomsskolene i Valdres, og selskapet starter arbeidet i Hedalen.

Inntil ni år gamle maskiner ved skolen vår blir erstattet med nye av typen Lenovo. Dette er maskiner som har en utvidet garantiperiode på 4 år.

For ungdomsskolene i Sør-Aurdal vil dette bety at nytt datautstyr er på plass i god tid før vårens eksamen.

Ettersom Hedalen barne- og ungdomsskole både har barnetrinn og ungdomstrinn, vil de yngste elevene også ha nytte og glede av det nye datautstyret.

Relaterte oppslag: