Sist oppdatert: 07.10.2014 06:45

Står ved uttalelse om låneopptak

  ARNE HEIMESTØL
Kostra-tall viser at Sør-Aurdal kommune har høyest lånegjeld per innbygger i Valdres. Hver sør-aurdøl er med på å bære 47 387 kroner av den kommunale gjelden.

For knapt to år siden uttalte rådmann Erland Odden at kommunen kunne låne ytterligere 220 millioner kroner fram til 2022. Vi har spurt ham om han fortsatt står ved denne uttalelsen.

– Selvfølgelig står jeg ved det som ble lagt fram i folkemøtet; som jeg gjentok den gang – antakelig til det kjedsommelige – var det basert på de inntektsprognosene vi da hadde å forholde oss til, og at alle mulige forbehold måtte tas i forhold til nivået. 

Som kjent er inntektsforutsetningene fra statlig hold betraktelig endret siden den gang, og nye beregninger må gjøres for å kunne si noe om hva som er «riktig» i dag, sier Odden.

Se disse oppslagene: