Sist oppdatert: 05.05.2008 20:57

Mot løsning for Vassfarvegen?

ARNE HEIMESTØL
 

– Jeg har god tro på forslaget arbeidsgruppa nå legger fram, sier Nils Sætrang. – Samarbeidet med medlemmer fra Hallingdal og fra Sør-Aurdal kommune har vært uproblematisk. Årsmøtet for vegen Vangsbekken-Åsliseter gir også sin enstemmige tilslutning til arbeidsgruppas forslag.

Gruppa som har jobbet med å finne en varig driftsløsning for vegen Nesbyen-Hedalen, har hatt ni medlemmer: to representanter for Nes kommune, to fra Sør-Aurdal kommune, tre representanter for private rettighetshavere i Vassfarvegen (altså parsellen fra Trytetjern i Nes til Vangsbekken) og to fra Teinvassåsvegen (Åsliseter - Vangsbekken). Gruppa hadde sitt siste møte på Paddedokk i Nes 18. april.

Orienteringsmøte
Fredag 9.5. kl. 18.00 er det lagt opp til orienteringsmøte på Hedalen barne- og ungdomsskole. Både fylkesordfører Audun Tron og ordfører Kåre Helland vil delta på møtet.

Bakgrunn
Sommeren 2007 gikk 37 av 45 grunneiere på Hallingsida inn for å stenge Vassfarvegen ved Vangsbekken. Bakgrunnen var høyesterettsdommen som ga kommunen medhold i at vegen kunne tilbakeføres til grunneierne. Les mer her.

I slutten av august ble det holdt et politisk møte på Paddedokk skogskro i Nesbyen. Dette munnet ut i enighet om at det skulle settes ned et arbeidsutvalg som skulle prøve å finne en varig løsning og felles organisering av vegstrekningen Trytetjern i Nes-Søbekksetervegen i Hedalen. Les mer her.

Saken ble deretter behandlet i formannskapet i Sør-Aurdal og kommunestyret i Nes.