Sist oppdatert: 29.07.2015 17:33

"Internt"

  ARNE HEIMESTØL
Uroen knyttet til Arbeiderpartiet fortsetter. 22. juli publiserte vi en tekst Sør-Aurdal Arbeiderparti hadde sendt oss
.

Den samme teksten, med litt annen underskrift, kom på trykk i "Valdres" noen dager seinere.

Øystein Fossholt, som er styremedlem i Ap og leder i Hedalen Arbeiderlag, ga denne foreløpige tilbakemeldingen på Hedalen.no, og Rolf Gunnar Olsen, som ikke lenger er medlem i partiet, skrev denne kommentaren.

Med bakgrunn i disse utspillene sendte vi 26.7. følgende e-post til leder i Sør-Aurdal Arbeiderparti, Svein Bakke:

Jeg viser til dette oppslaget på Hedalen.no:
/OPPSLAG/2015/juli/22b/index.htm

Den samme teksten er gjengitt i «Valdres». Jeg merker meg at det i oppslaget på Hedalen.no er undertegnet med

Med vennlig hilsen
SØR-AURDAL ARBEIDERPARTI, mens det i Valdres har følgende underskrift:

Sør-Aurdal Arbeiderparti
Reidar Schlytter
nestleder

E-posten Hedalen.no mottok, gikk også til «Valdres». Avsender var Reidar Schlytter, og det gikk kopi til Magne Damslora, Stig Solbrekken og deg.

Hedalen.no har følgende spørsmål:

1. Hvem er det som har forfattet denne teksten?

2. Er teksten behandlet i styret for Sør-Aurdal Arbeiderparti?

3. Det var Reidar Schlytter som fremmet motforslag til Emmy Bakkom på kumulert plass i nominasjonsmøtet dere hadde. Hvilken kommentar har du som leder av Sør-Aurdal Arbeiderparti på dette i lys av svarene som er gitt på spørsmål 1 og 2?

28.7. mottok vi følgende svar:

Internt.

Svein

Se disse oppslagene: