Sist oppdatert: 01.09.2011 07:53

Sør-Aurdal nr. 217 av 430

ARNE HEIMESTØL
  Sør-Aurdal kommune får karakteren 3 i en undersøkelse om skolekvalitet NRK og Kommunal Rapport har gjennomført i alle norske kommuner.

Undersøkelsen kan være et interessant bakteppe for møtet som skal være i Begnadalen torsdag 1.9. kl. 19.00 om skole- og barnehagepolitikken i kommunen. Det er Utdanningsforbundet som har invitert de politiske partiene til å presentere politikken sin og til å svare på spørsmål.

I rangeringen har undersøkelsen tatt med, og vektet, følgende parametre:

 • Grunnskolepoeng

 • Nasjonale prøver

 • Elever per pc

 • Ufaglærte lærere av totalt antall lærere

 • SFO-andel ansatte med relevant utdanning

 • SFO-kostnad for foreldrene

I oppslaget NRK har lagt ut på sin nettside, kan en sammenligne kommunene. Av interesse er det å bemerke at bare 19 av landets skolekommuner fikk toppkarakter.

Skal vi tro undersøkelsen, står det ikke bare bra til i Valdres.

 • Nord-Aurdal kom på 378. plass med karakteren 2.

 • Etnedal fikk karakteren 3 og er nummer 237.

 • Øystre Slidre kommer bedre ut med sin 76. plass og karakteren 4.

 • På andre sida av åsen kan Vestre Slidre skilte med en 314. plass og karakteren 2.

 • Vang kommune får også karakteren 3 og er på 122. plass.

Se svarene listene ga på bygdesidenes spørsmål om oppvekst:

| Ap | Sp | Frp | TPK | H | KrF|

Alle listene synes å være opptatt av at kommunen skal ha en god skole. Se valgprogrammene her. TPK sitt program er nå ferdig og kan leses her.

Hva er god skole?
I artikkelen "Betydning av god skole" på forskning.no leser vi følgende:

Betydningen av faglig og pedagogisk dyktige lærere blir stadig tillagt større vekt. Det vektlegges også at slik dyktighet ikke fanges godt nok opp av de rent formelle kvalifikasjoner som kreves for en lærerstilling.

Kan dette gi grunnlag for å stille spørsmål til Utdanningsforbundet også?

Utdanningsdirektoratet viser til forskning og trekker frem følgende kjennetegn på godt læringsmiljø:

 • Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp

 • Lærerens evne til å utvikle positive relasjoner med hver enkelt elev

 • Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene

 • Godt samarbeid mellom skole og hjem

 • God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen

Opplæringsloven slår fast at alle elever har rett til et godt miljø på skolen. Under 50 prosent av skolene hadde ved årsskiftet 2010-2011 klare kriterier for hva de mener er vesentlig for læringsmiljøet, skriver Utdannings-direktoratet.

Skoleporten
Skoleporten er Utdanningsdirektoratets nettjeneste der skoler og skoleeiere finner relevante og pålitelige data om grunnopplæringen. Noen av dataene er åpne for allmennheten, andre krever innlogg.

Selv om noe er bak passord, kan en finne mange opplysninger som kan gi grunnlag for refleksjon om tilstanden i skolene i Sør-Aurdal.

Nasjonale prøver
To av tre lærere, 67 prosent, sier de vil avskaffe de nasjonale prøvene i skolen, ifølge en spørreundersøkelse gjort på oppdrag for Utdanningsforbundet. Les mer i VG.