Spor av kirke- og folkeliv i Sør-Aurdal gjennom 900 år


Ved Reinli kirk:

Pilegrimsvandringa

På Hølersetra

Søndag i Hedalen


Underveis 

Sør-Aurdal kommune har to stavkirker – Reinli og Hedalen. Mellom dem går det en gammel vei – Kongeveien.

Stavkirkene og Kongeveien var utgangspunkt for «Underveis» 12. og 13. august 2000 som bestod av historiske spill, tidebønner og pilegrimsvandringer. 250 mennesker hadde funnet veien til Reinli første dag.

Ved Reinli stavkirke

Ved Reinli stavkirke fikk vi være med på historiske tablå og tidebønn. 

Tablåene var forfattet av Gudbjørg Fønhus Stensrud. Her fikk vi møte skalden Torkjel, Stavanger biskop Kettil, sira Tord og Pilegrimen Eyolf Arneson. Tablåene ble framført av lokale skuespillere.

Omtrent to hundre mennesker var samlet ved Reinli stavkirke.

Skalden

«Eg er skalden Torkjell, 
fødd av Kjersti i magre kår,
men hugen min står til  å kveda.

På dagen i dag ved sumarmål
eg stend ved nyteld kyrkje.
Ein mektig biskop er send av Gud
skal måle både kors og ring.
Tolv stykker skal han laga
for apostlane dei var tolv.
Så lat oss no med bøn i hugen
bie på biskopen og hans menn.»

Kvinner og barn samlet seg nå ved stavkirkeporten. En mann blåste i lur. En myndig kar kommanderte folk til å lage åpning fra porten og bort til kirkedøra. 

Kvinner og barn ville gjerne se det som skulle skje, men ble kommandert bakerst i rekkene.

Først kom presten og Ola Høve med tjyruspannet. Høytidelig stilte de seg på trammen.

 

Arnstein ba folk være stille, for nå skulle biskopen komme. Så kom biskopen i prosesjon mot kirka. Her ble han ønsket velkommen.

«Jeg, sognepresten i Ourdahl prestegjeld, ønsker Ketill av Agder, biskop av Stavanger av hjertet velkommen til Reinli nye kirke. I flere år har menn fra fjerne strender bygget på den, og bøndene har givet av sitt bedste tømmer til dette vakre hus til Guds ære. Det er i dag en stor ære og glæde at biskopen vil innvie det hellige hus.»

Etter dette beveget biskopen seg inn i kirken for å tegne de tolv korsene. Menigheten måtte vente ut til den hellige gjerning var fullført.

Skalden Torkjell

«Når klokkene for fyrste gong
ljomar over kyrkje og bygd,
skal alle trø over stokken i kyrkjehuset inn.
Sæle er alle i Reinli for stavhuset vi har fått.

Augo du bruke når inn du kjem,
sjå jarnsalgne dør med drakehovud,
kjenn angen frå nytælde veggar og tak!
Eit ljøs skal brenna ved kvar ein kross.
Dei vonde makter er gått i berg og haug.»